RETICLES DE BRAVAIS

Aquesta pàgina inclou una descripció de les 14 xarxes de Bravais, les úniques possibles en el cristalls periòdics. S'han agrupat per sistemes cristal·lins, i per tant, per la seva simetria.

Es descriu la simetria de la distribució dels nusos i les característiques de cada reticle. Per veure la simetria passeu el ratolí per sobre la cel·la fonamental .

triclínic
monoclínic
ròmbic
trigonal
tetragonal
hexagonal
cúbic

SISTEMA TRICLÍNIC.

Simetria 1

P
 

SISTEMA MONOCLÍNIC

Simetria 2/m

P C

SISTEMA RÒMBIC

Simetria mmm (2/m2/m2/m)

P C
I F

SISTEMA TRIGONAL Simetria 32/m (PER SIMPLICITAT DELDIBUIX NO ES MOSTRA TOTA LA SIMETRIA)

R P

SISTEMA TETRAGONAL Simetria 4/mmm (4/m2/m2/m)

P I

SISTEMA HEXAGONAL

Simetria 6/mmm (6/m2/m2/m)

P

SISTEMA CÚBIC

Simetria m3m (4/m32/m)

P I
F

 

 

Per tal de facilitar la lectura dels dibuixos, la simetria que s'ha representat són les traces dels plans de reflexió i els eixos quaternaris i ternaris, però no els binaris.