QÜESTIONARI 2/2 sobre GRUPS PUNTUALS

 

Cada pregunta té una única opció correcta, fes click sobre la que creguis certa, o en cap d'elles en cas de dubte.

 

Al final, hi ha l'opció tornar a les preguntes que desitgis i d'accedir a les respostes comentades a cada pregunta.