PROJECCIÓ D'ÀTOMS EN LA CEL·LA

Aquesta pàgina tracta d'explicar els criteris de projecció dels àtoms a l'interior de la cel·la fonamental. En aquest sentit, és un complement als texts relatius a descripció d'estructures i simetria espacial.

 

 

El contingut de la cel·la fonamental es sol projectar sobre la cara (001) - definida pels vectors a i b -. Es projecta al llarg del vector c, i d'aquesta manera tot el contingut de la cel·la queda projectat en el paral·lelogram definit per a i b.

 

Per be que es poden fer altres projeccions sobre les altres cares fonamentals, aquesta és la més freqüent, i per tant, aquest exercici es basa en aquesta projecció.