PROJECCIÓ ESTEREOGRÀFICA

Les formes cristal·lines es projecten de manera que es conservin les relacions angulars entre les cares i que la projecció permeti veure clarament la simetria del cristall.

   

Per això s'utilitza la PROJECCIÓ ESTEREOGRÀFICA, que consisteix en:

- projectar els elements sobre una esfera, i

  - projectar l'esfera sobre el seu cercle equatorial
 

 

Les cares es projecten allargant el vector perpendicular a cada cara (el vector del reticle recíproc). D'aquesta forma, les cares es representen per punts, anomenats pols.

 

EXEMPLE: PROJECCIÓ ANIMADA DE LES CARES D'UNA FORMA

 
Els elements de simetria s'allarguen fins intersectar l'esfera. Així, els plans queden projectats com a cercles màxims de l'esfera i els eixos com a punts.  

 

EXEMPLE: PROJECCIÓ ANIMADA DE LA SIMETRIA D'UN CUB