PLANS DE REFLEXIÓ I LLISCAMENT EN SIMETRIA ESPACIAL

Aquesta pàgina preten mostrar i ajudar a entendre dos aspectes del funcionament dels plans de simetria possibles en la simetria espacial dels medis periòdics:

a) el moviment que representa l'aplicació dels plans de reflexió (plans m) i de lliscament (plans a, b, c i n), i

b) les seves projeccions en el pla (001).

(no s'inclouen els plans d, per la seva complexitat).

PLANS PARAL·LELS A (001)

PLANS PARAL·LELS A (010)

PLANS PARAL·LELS A (100)