MÀRIUS VENDRELL

és professor de Cristal·lografia i Mineralogia a la Universitat de Barcelona des de 1978

Dept. Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals UNIVERSITAT DE BARCELONA

Carrer Martí i Franquès, s/n BARCELONA 08028

Tel. +34 934 021 357 Fax +34 934 021 340

E-mail: marius.vendrell@ub.edu URL (a més a més d'aquesta) http://www.patrimoni-ub.net

MATÈRIES IMPARTIDES

Cristal·lografia

Cristal·lofísica

Òptica cristal·lina

Mineralogia

Gemmologia

LÍNIES DE RECERCA

PATRIMONI-UB és un grup de recerca multidisciplinar sobre materials, tècniques i conservació del Patrimoni Històric. Els principals temes d'interés són:

Arqueometria de ceràmiques antigues

Estudi de pintures antigues

Conservació del patrimoni construït

PUBLICACIONS

Ceràmica antiga Pintura Patrimoni arquitectònic