PERIODICITAT

Aquesta seqüència de pàgines pot ajudar a comprendre el significat de la periodicitat dels medis cristal.lins, i per això es proposa omplir un espai bidimensional amb diversos objectes plans de simetries variades.

En les pàgines següents podreu triar l'objecte a repetir, l'origen del reticle i se us demanarà quina és la simetria de la xarxa resultant. No és un joc, vol ser un exercici que inciti a la reflexió i a l'anàlisi de la periodicitat.

Premeu GO per continuar

GO !