ELEMENTS DE SIMETRIA EN DUES DIMENSIONS

En dues dimensions, els elements de simetria possibles són punts de gir i línies de reflexió i de lliscament. A continuació hi ha uns esquemes que ajuden a entendre els moviments que genera cada un d'aquests elements.

PUNT DE GIR BINARI. Notació: 2

Cada punt de la figura descriu un arc de 180º al voltant del punt.

PUNT DE GIR TERNARI. Notació: 3

Cada punt de la figura descriu un arc de 120º al voltant del punt.

PUNT DE GIR QUATERARI. Notació: 4

Cada punt de la figura descriu un arc de 90º al voltant del punt.

PUNT DE GIR SENARI. Notació: 6

Cada punt de la figura descriu un arc de 60º al voltant del punt.

LÍNIA DE REFLEXIÓ: Notació: m

Els segments que uneixen punts homòlegs de les dues figures relacionades per una línia de reflexió m, són perpendiculars a la línia de reflexió, que hi determina dues meitats iguals.

LÍNIA DE LLISCAMENT. Notació: g

És un element de simetria complexe que implica una reflexió, seguida d'una translació igual a la meitat de la translació del reticle paral·lela a la línia g.

 
tornar amunt