Aquesta pàgina i les següents pretenen ser un ajut complementari per entendre millor la resolució dels grups de simetria espacial. Es parteix d'un grup (en aquest cas el C2/c) i es segueix pas a pas la seva resolució fins arribar a la seva projecció convencional, amb tots els elements de simetria i posicions equivalents a una general (x,y,z).

No es tracta d'una pàgina d'entreteniment, sinó d'un exercici guiat, per tant i per assolir el màxim aprofitament, caldria seguir pas a pas les successives deduccions que es proposen, i preferiblement dibuixar-les paral·lelament en paper.

 

En aquest exemple es proposa resoldre el grup de simetria espacial C2/c, la qual cosa vol dir:

 

a) projectar la simetria sobre la cara (001) d'acord amb la normativa internacionalment acceptada (veure International Tables for X-ray Crystalography)

b) projectar les posicions equivalents a una general de coordenades (x,y,z)

c) donar les coordenades de les posicions especials

 

Per tant, qui vullgui proseguir amb l'exercici, que agafi un paper i un llapis per si el vol anar dibuixant, un got d'aigua per si té set, i prem el següent botó