Pàtines i acabats del patrimoni arquitectònic: naturalesa, funció i conservació

Pàtina és un concepte que neix associat a l’alteració superficial dels metalls per a posteriorment ampliar-se a altres materials, inclosos els de construcció però també els afloraments de roques a la natura.


En les darreres dècades s’ha viscut una polèmica entre els que defensen que les pàtines són un producte natural i els que creuen que es tracta d’una aplicació intencionada. Probablement, la veritat està a mig camí i l’experiència suggereix que hi ha pàtines naturals i altres intencionadament aplicades com a protecció, uniformització cromàtica o altres raons. Sigui com sigui, la pàtina forma part de l’acabat dels edificis històrics i la realitat és que les pàtines i alguns acabats tradicionals solen ser de les primeres víctimes en algunes restauracions, en part per desconeixement, en part per la moda de la pedra vista que tant de mal està fent en el nostre patrimoni.


En aquest seminari es vol posar sobre la taula la mateixa existència de les pàtines i dels acabats tradicionals de l’arquitectura, debatre’n les possibles aproximacions i tot posant-les de manifest, abordar la seva conservació com a part de la història de la construcció del patrimoni comú.

Pátina es un concepto que nace en relación a la alteración superficial de los metales para posteriormente ampliarse a otros materiales, incluidos los de construcción y los afloramientos de rocas en la naturaleza.


En las últimas décadas se ha vivido una polémica entre los que defienden que las pátinas son un producto natural y los que creen que se trata de una aplicación intencionada. Probablemente, la verdad está a medio camino y la experiencia sugiere que hay pátinas naturales y otras intencionadamente aplicadas como protección, uniformización cromática u otras razones. Sea como sea, la pátina forma parte del acabado de los edificios históricos y la realidad es que las pátinas y algunos acabados tradicionales suelen ser de las primeras víctimas en algunas restauraciones, en parte por desconocimiento, en parte por la moda de la piedra vista que tanto daño está haciendo en nuestro patrimonio.


En este seminario se quiere poner sobre la mesa la existencia misma de las pátinas y los acabados tradicionales de la arquitectura, debatir sus posibles aproximaciones y poniéndolas de manifiesto, abordar su conservación como parte de la historia de la construcción del patrimonio común.