El concepte de gòtic meridional acostuma a relacionar-se historiogràficament amb les especificitats i variacions que presenten les edificacions religioses del sud de França, Catalunya i Itàlia, respecte de les conegudes catedrals de l'Île- de-France; tradicionalment considerades, potser, com uns dels màxims exponents de l'edilícia baixmedieval europea. Més o menys definit tipològicament i formal al llarg de la primera meitat del segle XX, el denominat gòtic meridional ha esdevingut un marc teòric d'obligada referència a l’hora d'analitzar o estudiar una bona part de l'arquitectura identificada com a gòtica.

Amb tot, la pròpia gènesi del concepte, especialment el factor de referència i comparança amb les edificacions i solucions constructives del nord de França, ha estat, en certa manera, una important rèmora a l’hora d'estudiar, definir, i fins i tot entendre, les propostes i originalitats (de projecte i constructives) de l'arquitectura que en el decurs dels segles XIV i XV -i la primera meitat del XVI- es desenvolupa en el marc territorial de l'antiga Corona d'Aragó; de forma molt destacada a Catalunya, València i les Illes Balears. Efectivament, una bona part dels recents estudis i recerques realitzades en i sobre les construccions gòtiques en aquests territoris - en les seves manifestacions religioses, però també civils i domèstiques -, han posat de manifest no tant sols un important grau d'originalitat arquitectònica, sinó que tanmateix, han palesat l'existència d'uns processos constructius totalment dissemblants dels recursos emprats al nord. En definitiva, l'existència d'uns coneixements i d'una capacitat constructiva arrelada i definida a partir d'un territori que disposa d’una tradició estructural pròpia i certament consolidada i que usa uns materials que té a l'abast que també formen part de la tradició constructiva local.

Aquest seminari pretén abordar aquestes idees des d'una òptica polièdrica, interdisciplinar, que abasta des de l'estructura als acabats decoratius i constructius, des de la tipologia constructiva i formal als materials usats i perquè, de com i perquè els nostres edificis gòtic són com són.